Povpraševanje
Kontaktni podatki

Garancija

 

Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali v njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri prodajalcu.

 

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

 

Garancija praviloma ne velja za potrošni material, baterije, akumulatorje, žarnice, programsko opremo, ipd. Iz garancije so izvzeti deli, ki so podvrženi stalni obrabi (npr. tonerji, črnila, razvijalne enote ipd.).

 

Garancije se ne prizna v naslednjih primerih:

  • če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka,
  • če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba,
  • če je prišlo do okvare zaradi višje sile (npr. udar strele, nihanja napetosti v omrežju, ipd.),
  • če je bila izvršena nepravilna montaža,
  • če je prišlo do okvare zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala (pri tiskalnikih so to tudi neprimeren papir, folije, neoriginalne barve ipd.),
  • če je prišlo do okvare med transportom po izročitvi izdelka,
  • če je oprema nameščena v neprimernem prostoru (vlaga, prah, vročina, mraz, ipd.),
  • če je prišlo do okvare zaradi prenapetosti ali izteka baterij,
  • če so bili v izdelek vgrajeni neorginalni deli.

 

Trajanje garancije je razvidno iz računa, seznam pooblaščenih servisev pa iz garancijskega lista.